Untitled

Úřední deska


  
Otevřít složku Zpravodaj - MAS Jesenicko 2
Otevřít složku Čerpání dotace 1
Otevřít složku Čestné prohlášení podle zákona 159/2006 Sb. 6
Otevřít složku Dokumenty ke stažení 10
Otevřít složku Dokumenty ke zveřejnění 26
Otevřít složku Domov je základ projekt Svazku obcí Mikroregionu Žulovska 5
Otevřít složku Ekonomika obce 10
Otevřít složku Hasiči informují 3
Otevřít složku Investiční akce 0
Otevřít složku Jednací řád ZO Vápenná 1
Otevřít složku MŠ VÁPENNÁ 1
Otevřít složku Nabídky služeb 3
Otevřít složku Navštivte Jeseníky - zpravodaj 82
Otevřít složku Obecně závazné vyhlášky,směrnice 11
Otevřít složku Odpadové hospodářství ,sběrný dvůr 17
Otevřít složku Posuzování vlivů na životní prostředí - Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kr 0
Otevřít složku Pravidla pro přidělování bytů-12 b.j. Polka 4
Otevřít složku Prodej majetku 0
Otevřít složku Program na podporu pracovního uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných osob 1
Otevřít složku Projekt ESF 7
Otevřít složku Rozpočet obce Vápenná 13
Otevřít složku Sdružení měst a obcí Jesenicka,Mikroregion Žulovsko 24
Otevřít složku Sociální služby 14
Otevřít složku Sport a kultura v obci 1
Otevřít složku Spotřebitelská poradna 2
Otevřít složku Tiskové zprávy 2
Otevřít složku Vápenský občasník 2
Otevřít složku Veřejné vyhlášky 15
Otevřít složku Vodné a stočné 1
Otevřít složku Volby do PS Parlamentu ČR - 20.- 21.10.2017 3
Otevřít složku Volby do Zastupitelstev krajů - 7.-8.10.2016 3
Otevřít složku VOLBY DO ZO 2014 6
Otevřít složku Volby prezidenta ČR 2018 4
Otevřít složku Výběrová řízení - pracovní místa.... 1
Otevřít složku Výběrová řízení - zadávací dokumentace 0
Otevřít složku Výstavba sportovního areálu ve Vápenné 3
Otevřít složku Výzvy 1
Otevřít složku Záměry o prodeji,pronájmu,převodu pozemků 5
Otevřít složku Zasedání zastupitelsta obce r. 2010 - 2014 16
Otevřít složku Zasedání zastupitelstva obce r. 2014 - 2018 13
Otevřít složku Závěrečný účet Obce Vápenná 4
Otevřít složku Změna č. 1 územního plánu obce Vápenná 1
Otevřít složku Zpravodaj SFRB 6
Otevřít složku Zpravodaj venkova,ROP,Jeseníky 4
Otevřít složku Životní prostředí - informace 2