Untitled

Úřední deska


  
Otevřít složku VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 3
Otevřít složku Zpravodaj - MAS Jesenicko 2
Otevřít složku Čerpání dotace 1
Otevřít složku Čestné prohlášení podle zákona 159/2006 Sb. 6
Otevřít složku Dokumenty ke stažení 9
Otevřít složku Dokumenty ke zveřejnění 16
Otevřít složku Domov je základ projekt Svazku obcí Mikroregionu Žulovska 6
Otevřít složku Ekonomika obce 2
Otevřít složku Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 5
Otevřít složku Investiční akce 0
Otevřít složku Jednací řád ZO Vápenná 1
Otevřít složku MŠ VÁPENNÁ 2
Otevřít složku Nabídky služeb 3
Otevřít složku Navštivte Jeseníky - zpravodaj 56
Otevřít složku Obecně závazné vyhlášky,směrnice a nařízení 15
Otevřít složku Odpadové hospodářství ,sběrný dvůr 18
Otevřít složku Povinně zveřejňované informace 2
Otevřít složku Pravidla pro přidělování bytů-12 b.j. Polka 4
Otevřít složku Prodej majetku 0
Otevřít složku Program na podporu pracovního uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných osob 1
Otevřít složku Projekt ESF 7
Otevřít složku Rozpočet obce Vápenná 47
Otevřít složku Sdružení měst a obcí Jesenicka,Mikroregion Žulovsko 16
Otevřít složku Sociální služby 3
Otevřít složku Sport a kultura v obci 1
Otevřít složku Spotřebitelská poradna 2
Otevřít složku Tiskové zprávy 2
Otevřít složku Vápenský občasník 2
Otevřít složku Veřejné vyhlášky 5
Otevřít složku Veřejnoprávní smlouvy - zveřejnění 3
Otevřít složku Vodné a stočné 1
Otevřít složku Volby do zastupitelstva obce 2018 0
Otevřít složku Výběrová řízení - pracovní místa.... 0
Otevřít složku Výběrová řízení - zadávací dokumentace 0
Otevřít složku Výstavba sportovního areálu ve Vápenné 3
Otevřít složku Výzvy 1
Otevřít složku Záměry o prodeji,pronájmu,převodu pozemků 2
Otevřít složku Zasedání zastupitelsta obce r. 2010 - 2014 16
Otevřít složku Zasedání zastupitelstva obce r. 2014 - 2018 20
Otevřít složku Zastupitelstvo obce Vápenná - volební období 2018 - 2022 18
Otevřít složku Závěrečný účet Obce Vápenná 18
Otevřít složku Změna č. 1 územního plánu obce Vápenná 1
Otevřít složku Zpravodaj SFRB 6
Otevřít složku Zpravodaj venkova,ROP,Jeseníky 4
Otevřít složku Životní prostředí - informace 2