Untitled

Úřední deska


  
Otevřít složku VOLBY DO ZO a SENÁTU 2018 2
Otevřít složku Zpravodaj - MAS Jesenicko 2
Otevřít složku Čerpání dotace 1
Otevřít složku Čestné prohlášení podle zákona 159/2006 Sb. 6
Otevřít složku Dokumenty ke stažení 9
Otevřít složku Dokumenty ke zveřejnění 21
Otevřít složku Domov je základ projekt Svazku obcí Mikroregionu Žulovska 6
Otevřít složku Ekonomika obce 2
Otevřít složku Hasiči informují 4
Otevřít složku Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 4
Otevřít složku Investiční akce 0
Otevřít složku Jednací řád ZO Vápenná 1
Otevřít složku MŠ VÁPENNÁ 2
Otevřít složku Nabídky služeb 3
Otevřít složku Navštivte Jeseníky - zpravodaj 56
Otevřít složku Obecně závazné vyhlášky,směrnice a nařízení 15
Otevřít složku Odpadové hospodářství ,sběrný dvůr 9
Otevřít složku Posuzování vlivů na životní prostředí - Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kr 0
Otevřít složku Pravidla pro přidělování bytů-12 b.j. Polka 4
Otevřít složku Prodej majetku 0
Otevřít složku Program na podporu pracovního uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných osob 1
Otevřít složku Projekt ESF 7
Otevřít složku Rozpočet obce Vápenná 37
Otevřít složku Sdružení měst a obcí Jesenicka,Mikroregion Žulovsko 25
Otevřít složku Sociální služby 16
Otevřít složku Sport a kultura v obci 1
Otevřít složku Spotřebitelská poradna 2
Otevřít složku Tiskové zprávy 2
Otevřít složku Vápenský občasník 2
Otevřít složku Veřejné vyhlášky 4
Otevřít složku Veřejnoprávní smlouvy - zveřejnění 3
Otevřít složku Vodné a stočné 2
Otevřít složku Volby do Evropského parlamentu 0
Otevřít složku Volby do PS Parlamentu ČR - 20.- 21.10.2017 3
Otevřít složku Volby do Zastupitelstev krajů - 7.-8.10.2016 3
Otevřít složku Volby do zastupitelstva obce 2018 0
Otevřít složku VOLBY DO ZO 2014 6
Otevřít složku Volby prezidenta ČR 2018 3
Otevřít složku Výběrová řízení - pracovní místa.... 0
Otevřít složku Výběrová řízení - zadávací dokumentace 0
Otevřít složku Výstavba sportovního areálu ve Vápenné 3
Otevřít složku Výzvy 1
Otevřít složku Záměry o prodeji,pronájmu,převodu pozemků 1
Otevřít složku Zasedání zastupitelsta obce r. 2010 - 2014 16
Otevřít složku Zasedání zastupitelstva obce r. 2014 - 2018 20
Otevřít složku Zastupitelstvo obce Vápenná - volební období 2018 - 2022 11
Otevřít složku Závěrečný účet Obce Vápenná 6
Otevřít složku Změna č. 1 územního plánu obce Vápenná 1
Otevřít složku Změny jízdních řádů k 28.1.2018 6
Otevřít složku Zpravodaj SFRB 6
Otevřít složku Zpravodaj venkova,ROP,Jeseníky 4
Otevřít složku Životní prostředí - informace 2