Untitled
ZpětVOLBY DO ZO 2014
Zápis o výsledku voleb
vyvěšeno od 12.10.2014, velikost: 84 Kb
Zvolení zastupitelé
vyvěšeno od 12.10.2014, velikost: 220 Kb
Prohlášení zmocněnce - odvolání kandidatury kandidáta - p. Leoš Rotrekl
vyvěšeno od 7.10.2014, velikost: 42 Kb
Oznámení o době a místě konání voleb do ZO Vápenná
vyvěšeno od 19.9.2014, velikost: 42 Kb
Kandidátní listiny
vyvěšeno od 5.9.2014, velikost: 324 Kb
Počet členů okrskové volební komise - volby do ZO
vyvěšeno od 11.8.2014, velikost: 46 Kb