Untitled
ZpětDokumenty ke zveřejnění
Návrh rozpočtu SMOJ na rok 2018
vyvěšeno od 13.11.2017 do 23.12.2017, velikost: 782 Kb
Nabídka pozemků k pronájmu
vyvěšeno od 1.11.2017, velikost: 572 Kb
VPS - poskytnutí dotace od SMOJ Jesenické nemocnici a.s.
vyvěšeno od 2.2.2017 do 2.2.2020, velikost: 3119 Kb
Smlouva o půjčce - předfinancování školního asistenta - MŠ
vyvěšeno od 3.11.2016 do 4.11.2019, velikost: 392 Kb
Informace - ÚZSVM - nemovitosti, pozemky
vyvěšeno od 29.9.2016, velikost: 9 Kb
Elektronická evidence tržeb - informace
vyvěšeno od 22.6.2016, velikost: 117 Kb
Vydání stavebního povolení - Polka - Ztracený potok
vyvěšeno od 21.8.2015, velikost: 541 Kb
Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
vyvěšeno od 7.7.2015, velikost: 104 Kb
Závěrečný účet za rok 2014
vyvěšeno od 1.6.2015, velikost: 691 Kb
ÚPZSVM - informace - seznam nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem ....
vyvěšeno od 11.5.2015, velikost: 11 Kb
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska
vyvěšeno od 26.2.2015, velikost: 415 Kb
Zpráva o daňové kontrole
vyvěšeno od 19.2.2015, velikost: 539 Kb
Informace - ÚZSVM - nemovitosti, pozemky
vyvěšeno od 16.2.2015, velikost: 210 Kb
Informace - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.
vyvěšeno od 13.1.2015, velikost: 225 Kb
Celkové vyúčtování - výpočet ceny pro vodné a stočné za r. 2013
vyvěšeno od 7.4.2014, velikost: 129 Kb
Jak pomohla EU a ESF naši obci ?
vyvěšeno od 11.3.2014, velikost: 249 Kb
Příspěvek na zajištění akceschopnosti JSDH Vápenná
vyvěšeno od 28.12.2012, velikost: 131 Kb
Závěrečná zpráva pro vyúčtování finnančního příspěvku na zajištění akceschopnosti JSDH Vápenná na rok 2012
vyvěšeno od 28.12.2012, velikost: 309 Kb
Rekonstrukce veřejného osvětlení Vápenná - příspěvek Olomouckého kraje
vyvěšeno od 1.10.2012, velikost: 133 Kb
Požární bezpečnost komínů
vyvěšeno od 13.12.2010, velikost: 574 Kb
Plán péče o EVL Rychlebské hory - Sokolský hřbet
vyvěšeno od 27.10.2010, velikost: 6265 Kb
Pořiďte si hasící přístroj
vyvěšeno od 29.3.2010, velikost: 1468 Kb
Pořiďte si hlásič požáru
vyvěšeno od 29.3.2010, velikost: 1212 Kb
TS Jeseník - info směsný komunální odpad
vyvěšeno od 18.1.2010, velikost: 3205 Kb
Knihovní řád
vyvěšeno od 18.7.2007, velikost: 91 Kb