Untitled
ZpětDokumenty ke zveřejnění
Slevy jízdného - informace
vyvěšeno od 12.9.2018, velikost: 134 Kb
Slevy jízdného - prodejní místa průkazek
vyvěšeno od 12.9.2018, velikost: 132 Kb
Slevy jízdného - průkazy
vyvěšeno od 12.9.2018, velikost: 8193 Kb
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
vyvěšeno od 2.9.2019 do 3.10.2019, velikost: 1098 Kb
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (kůrovec)
vyvěšeno od 4.4.2019 do 31.12.2022, velikost: 2796 Kb
Pověřenec - GDPR
vyvěšeno od 23.5.2018, velikost: 40 Kb
Informace kůrovcová kalamita na Jesenicku
vyvěšeno od 10.5.2018, velikost: 39 Kb
Výzva vlastníkům nemovitostí
vyvěšeno od 26.2.2018, velikost: 1144 Kb
Společně s Vámi - akce 2018 Charita Jeseník
vyvěšeno od 9.1.2018, velikost: 292 Kb
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018
vyvěšeno od 30.11.2017, velikost: 414 Kb
VPS - poskytnutí dotace od SMOJ Jesenické nemocnici a.s.
vyvěšeno od 2.2.2017 do 2.2.2020, velikost: 3119 Kb
Smlouva o půjčce - předfinancování školního asistenta - MŠ
vyvěšeno od 3.11.2016 do 4.11.2019, velikost: 392 Kb
Elektronická evidence tržeb - informace
vyvěšeno od 22.6.2016, velikost: 117 Kb
Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
vyvěšeno od 7.7.2015, velikost: 104 Kb
ÚPZSVM - informace - seznam nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem ....
vyvěšeno od 11.5.2015, velikost: 11 Kb
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska
vyvěšeno od 26.2.2015, velikost: 415 Kb
Informace - ÚZSVM - nemovitosti, pozemky
vyvěšeno od 16.2.2015, velikost: 210 Kb
Informace - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.
vyvěšeno od 13.1.2015, velikost: 225 Kb
Jak pomohla EU a ESF naši obci ?
vyvěšeno od 11.3.2014, velikost: 249 Kb
Příspěvek na zajištění akceschopnosti JSDH Vápenná
vyvěšeno od 28.12.2012, velikost: 131 Kb
Závěrečná zpráva pro vyúčtování finnančního příspěvku na zajištění akceschopnosti JSDH Vápenná na rok 2012
vyvěšeno od 28.12.2012, velikost: 309 Kb
Rekonstrukce veřejného osvětlení Vápenná - příspěvek Olomouckého kraje
vyvěšeno od 1.10.2012, velikost: 133 Kb
Požární bezpečnost komínů
vyvěšeno od 13.12.2010, velikost: 574 Kb
Plán péče o EVL Rychlebské hory - Sokolský hřbet
vyvěšeno od 27.10.2010, velikost: 6265 Kb
Pořiďte si hasící přístroj
vyvěšeno od 29.3.2010, velikost: 1468 Kb
Pořiďte si hlásič požáru
vyvěšeno od 29.3.2010, velikost: 1212 Kb
TS Jeseník - info směsný komunální odpad
vyvěšeno od 18.1.2010, velikost: 3205 Kb
Knihovní řád
vyvěšeno od 18.7.2007, velikost: 91 Kb