Untitled
ZpětObecně závazné vyhlášky,směrnice a nařízení
OZV č. 1/2017
vyvěšeno od 30.11.2017, velikost: 2022 Kb
OZV č. 2/2017
vyvěšeno od 30.11.2017, velikost: 516 Kb
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vyvěšeno od 17.12.2020, velikost: 1788 Kb
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
vyvěšeno od 17.12.2020, velikost: 448 Kb
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku ze psů
vyvěšeno od 20.10.2020, velikost: 1288 Kb
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se zakazuje požívání alk.nápojů na vymezených prostranstvích
vyvěšeno od 1.7.2019, velikost: 1570 Kb
Nařízení obce Vápenná - Tržní řád č. 1/2019
vyvěšeno od 3.6.2019, velikost: 325 Kb
OZV č. 3/2018 o místních poplatcích
vyvěšeno od 20.12.2018, velikost: 4134 Kb
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 - úhrada vodného a stočného
vyvěšeno od 16.10.2013, velikost: 174 Kb
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 - o místním poplatku za provoz VHP
vyvěšeno od 16.10.2013, velikost: 165 Kb
OZV o místních poplatcích
vyvěšeno od 9.1.2012, velikost: 2405 Kb
OZV o místním poplatku za povolení k vjezdu....
vyvěšeno od 9.1.2012, velikost: 896 Kb
Směrnice o elektronické podatelně
vyvěšeno od 8.1.2011, velikost: 288 Kb
Směrnice pro příjímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací
vyvěšeno od 8.1.2011, velikost: 613 Kb
Obecně závazná vyhláška č. 3/1995 o čistotě a pořádku v obci Vápenná
vyvěšeno od 21.11.1995, velikost: 1271 Kb