Untitled
ZpětVOLBY DO ZO a SENÁTU 2018
Zápis o výsledku voleb do ZO
vyvěšeno od 8.10.2018, velikost: 2160 Kb
Oznámení o svolání prvního zasedání Okrskové volební komise
vyvěšeno od 14.9.2018, velikost: 239 Kb
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Vápenná
vyvěšeno od 25.8.2018 do 20.10.2018, velikost: 343 Kb