Untitled
ZpětOdpadové hospodářství ,sběrný dvůr
Termíny svozu SKO - v r. 2016
vyvěšeno od 7.12.2015, velikost: 480 Kb
Sběr elektrozařízení - Enviromentální vyúčtování - ASEKOL r. 2014
vyvěšeno od 1.6.2015, velikost: 662 Kb
Informace - výkup kovů
vyvěšeno od 20.2.2015, velikost: 220 Kb
Informace o nakládání s bioodpady
vyvěšeno od 20.2.2015, velikost: 215 Kb
Svozový kalendář - separovaný odpad - r. 2015
vyvěšeno od 17.12.2014, velikost: 257 Kb
Osvědčení o úspoře emisí - EKO-KOM - r. 2013
vyvěšeno od 9.7.2014, velikost: 290 Kb
Certifikát - Asekol - zpětný odběr elektrozařízení v r. 2013
vyvěšeno od 12.6.2014, velikost: 276 Kb
Zpravodaj ASEKOL
vyvěšeno od 13.5.2014, velikost: 5810 Kb
Zpravodaj EKOLAMP
vyvěšeno od 13.5.2014, velikost: 845 Kb
Osvědčení o úspoře emisí - EKO-KOM
vyvěšeno od 23.7.2013, velikost: 320 Kb
Tříděný odpad - EKO-KOM r. 2012
vyvěšeno od 23.7.2013, velikost: 216 Kb
Informace - spalování odpadu
vyvěšeno od 20.12.2012, velikost: 944 Kb
Třídění odpadů
vyvěšeno od 1.6.2012, velikost: 64 Kb
Certifikát - Obec Vápenná - Asekol - zpětný odběr TV a monitorů
vyvěšeno od 9.5.2011, velikost: 308 Kb
Provozní a manipulační postupy pro odvoz směsného komunálního odpadu
vyvěšeno od 9.5.2011, velikost: 35 Kb
Zpětný odběr TV a monitorů - vyčíslení
vyvěšeno od 9.5.2011, velikost: 25 Kb
Odpadové hospodářství - základní údaje
vyvěšeno od 23.8.2010, velikost: 281 Kb