Untitled
ZpětOdpadové hospodářství ,sběrný dvůr
Enviromentální vyúčtování - likvidace elektroodpadu 2018
vyvěšeno od 4.7.2019, velikost: 698 Kb
Osvědčení o úspoře emisí za r. 2018
vyvěšeno od 7.6.2019, velikost: 1788 Kb
Termíny svozu separovaného odpadu v r. 2019
vyvěšeno od 2.4.2019, velikost: 1433 Kb
Informace o nakládání s bioodpady
vyvěšeno od 20.2.2015, velikost: 215 Kb
Zavedení systému separace a svozu biologicky rozložitelných odpadů v obci Vápenná
vyvěšeno od 1.12.2014, velikost: 483 Kb
Certifikát - Asekol - zpětný odběr elektrozařízení v r. 2013
vyvěšeno od 12.6.2014, velikost: 276 Kb
Třídění odpadů
vyvěšeno od 1.6.2012, velikost: 64 Kb
Provozní a manipulační postupy pro odvoz směsného komunálního odpadu
vyvěšeno od 9.5.2011, velikost: 35 Kb
Odpadové hospodářství - základní údaje
vyvěšeno od 23.8.2010, velikost: 281 Kb